Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE YLLÄPITÄMIIMME REKISTEREIHIN

1) Rekisterinpitäjä

MJ PC-Store / Gaming Corner

Y-tunnus. 3015309-1

2) Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Mikko Vallinkoski

mikko.vallinkoski@gamingcorner.fi 

puh. 044 254 5939

3) Rekisterin nimi

  • asiakasrekisteri
  • yhteystietorekisteri

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

  • Nimi, yhteystiedot, osoitetiedot

Keräämme nämä tiedot, jotta voimme hoitaa asiakkaan tekemät tilaukset. Tiedot saadaan asiakkaalta. Emme myy henkilötietojasi muille yrityksille ja noudatamme tietosuojaan liittyviä lakeja.

Käsittelemme tietoja kirjanpidon ohjelmistossa sekä sähköpostiohjelmissamme. Näiden palveluiden tarjoajat noudattavat omassa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Käytössämme on Google Analytics.

Säilytämme asiakkaiden perustietoja yleisten sopimusehtojen mukaisesti maksimissaan viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä

4) Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä, jonka tietoja on joissain rekistereissämme, on seuraavia oikeuksia:

Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin. 

lisätietoja www.tietosuoja.fi